templum Come with me ...

Temat: Zwolnienie z ART 52 - Dyscyplinarka
Czesc Rafal, hmm.... dziwnie czytasz no i interpretujesz Prawo Pracy. Art. 30 kp to przepisy ogólne, a par.1 pkt.3 to: "...przez oświadczenie JEDNEJ ze stron bez zachowania..." itd. Zgadza sie, tylko ze na swiadectwie pracy musi byc napisane ktora strona zlozyla to oswiadczenie. Tak więc pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 kp  -  czyli z winy pracownika (dyscyplinarka)   lub w trybie art. 53 - czyli z przyczyn niezawinionych  lub PRACOWNIK może rozwiązać umowę bez zach. okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 kp - czyli np.wyd. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwość wykonywanej pracy  --albo-- par.1 jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec swojego pracownika. Zgadza sie, tylko ze ja odpowiadalem na bardzo konkretna sytuacje, w jakiej znalazl sie jeden z grupowiczow, a nie informowalem o wszystkich mozliwych sposobach rozwiazania stosunku pracy. W kazdym razie na swiadectwie pracy mozna powolac tylko artykul 30 Kodeksu pracy (w dalszym ciagu w scisle okreslonym, omawianym tu przypadku). Natomiast tryb przewidziany w art. 53 lub 55 to juz zupelnie inny casus. Pozdrawiam Marek ----------------------------------------------------------------------- Udana randka tylko w WP! Kliknij i zobacz! <http://kawiarenka.wp.pl/
Źródło: topranking.pl/1854/zwolnienie,z,art,52,dyscyplinarka.phpTemat: Pytanie z Kodeksu Pracy
Jeżeli dobrze rozumiem, można to zrobić na podstawie Art. 55. § 1[1] KP? Dobrze rozumiesz :) Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę jest ciężkim naruszeniem jego podstawowych obowiązków wobec pracownika i upoważnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 1 [1] kp.). W wyroku z dnia 4.04.2000 r., I PKN 516/99 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 1 [1] kp) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, ... terminowe wypłacanie wynagrodzeń, a nie uzyskiwanie na nie środków finansowych. Z punktu widzenia treści stosunku pracy (w tym zwłaszcza praw pracowniczych) jest całkowicie obojętne z jakiego źródła pracodawca uzyskuje środki na ... pracę i w stosunku do takiego obowiązku należy odnosić jego winę. Pzdr Leszek Z zaproszeniem na http://forum.sow.pl
Źródło: topranking.pl/1854/pytanie,z,kodeksu,pracy.php


Temat: zaleganie z wynagrodzeniem
jeśli ktoś chciałby odp.mi bezpośrednio to podaję swoj e-mail: hania@wp.pl bardzo dziękuję za każda odpowiedz przepraszam, ale zapomniałem o jeszcze jednym: pracodawca twierdzi, że nie mialem takiego prawa i pozwał mnie do sądu i żąda odszkodowania za okres wypowiedzenia .Teraz jestem bezrobotny, przysługuje mi zasiłek, a on po miesiącu , chce aby mu odesłac moje świedectwo pracy, bo chce zmienić tryb rozwiazania ze mną umowy o pracę ,z art.55 na jakiś inny(nie podal jaki).
Źródło: topranking.pl/1854/zaleganie,z,wynagrodzeniem.php


Temat: Wstrzymana wyplata
Chcialabym wiedziec czy ma prawo tak ze mna postapic?Czy moze na takiej podstawie wstrzymac moja wyplate? Nie Czy wstrzymanie mojej wyplaty jest wystarczajacym powodem do tego,abym zlozyla wypowiedznie bez okresu wypowiadajacego ... W. M.Prawn. 2001/11/601  Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 KP) jest wina umyślna lub...
Źródło: topranking.pl/1855/wstrzymana,wyplata.php


Temat: Wstrzymana wyplata
wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 KP) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek...
Źródło: topranking.pl/1855/wstrzymana,wyplata.php


Temat: Taka sytuacja: co robić?
Przestań kombinować tylko przeczytaj KP: Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. § 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ... jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Całość KP: www.praca.info/kodeks-pracy/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,79327695,79327695,Taka_sytuacja_co_robic_.html


Temat: jak rozwiazac umowe na czas okreslony?
Prawo pracy nie przewiduje rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, zawartej na czas określony. Jedynie prawnie dopuszczalnym odstępstwem od powyższej zasady jest, zgodnie z art. 33 Kp, sytuacja, w której przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Tym samym zgodnie z prawem pracy, nie ma możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, za wypowiedzeniem. Jedyna możliwość to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, oraz rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne przez pracodawcę - art. 52 Kp, lub 53 Kp lub w przypadku pracownika ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika - art. 55 Kp). Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przed terminem jej wygaśnięcia, zobowiązana/y jesteś świadczyć pracę do końca czasu obowiązywania umowy chyba, że zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,65673494,65673494,jak_rozwiazac_umowe_na_czas_okreslony_.html


Temat: wypowiedzenie
Prawo nie posługuje się terminem "rodzaj zypowiedzenia". Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić "bez wypowiedzenia" lub "za wypowiedzeniem". Rozumiem, że chcesz rozwiązać umowę natychmiast i juz nie przychodzić do pracy. robi się to w następujacy sposób.1. trzeba złozyc wymówieni na pismie 2. niestety jeżeli chcesz to zrobić natychmiast musisz znaleźć haka na pracodawcę proponuje lekture art. 55 KP. najłatwiej znaleźć ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (np. nietrminowe wypłaty wynagrodzeia, niekorzystne rozliczenia urlopu itp.). jeżeli takie znajdziesz, przysługuje Ci opócz odprawy odszkodowanie. zresztą wszelkie dręczące Cie wątpliwości wyjaśnia Kodeks Pracy. pamiętaj o świadectiwe pracy i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,10663752,10663752,wypowiedzenie.html


Temat: prosze o poradę-umowa na czas okreslony
Umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy tj. art. 25-29, sposób rozwiązania art. 30- 55. Umowa na czas określony zawarta dłużej niż 6 m-cy może zawierać klauzule z art. 33 kp, iż ... Ważną sprawą ile jest ile ma pani lat stażu zawodowego i jak długo pani pracuje w tej firmie przypuszczam, iż zatrudnienie trwa dłużej niż 30 dni wtedy ma osoba zatrudniona prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni chorobowego ( art. 92 kp ), a za następne jest wypłacany zasiłek chorobowy w wysokości 80% na 91 dzień zasiłek jest wypłacany w wysokości 100 ... dni od rozwiązania stosunku pracy ma prawo do zasiłku chorobowego. Ponadto informuję, iż pracodawca w myśl art. 97 ma obowiązak wydać świadectwo pracy ( w tym art. są zawarte także roszczenia)...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,11193781,11193781,prosze_o_porade_umowa_na_czas_okreslony.html


Temat: Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci
Gość portalu: wro napisał(a): > powinno tak być, że w przypadku niewypłacenia > pensji można od razu zaprzestać wykonywania pracy > bez jakichkolwiek konsekwencji. a teraz tak jest, > że pracodawca ... - pracodawca może wywalić za byle przewinienie - pracownik ma takie samo prawo, jeśli pracodawca narusza swoje obowiązki w tym: ciężkim naruszeniem praw pracowniczych (obowiązków pracodawcy) jest wypłata wynagrodzenia w terminie przyjętym w regulaminie lecz nie później niż do 10go dnia następnego misiąca, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z art 55.1.1 KP Rozwiązanie umowy w tym trybie skutkuje tak ... ma takie same prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jak pracodawca.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,9731303,9731303,Co_zrobic_kiedy_pracodawca_nie_placi.html


Temat: Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci
> wro > - pracodawca może wywalić za byle przewinienie > - pracownik ma takie samo prawo, jeśli pracodawca narusza swoje obowiązki w > tym: ciężkim naruszeniem praw pracowniczych (obowiązków pracodawcy) jest > wypłata wynagrodzenia w terminie przyjętym w regulaminie lecz nie później niż > do 10go dnia następnego misiąca, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez > wypowiedzenia z art 55.1.1 KP > Przepraszam powinno być napisane tym: ciężkim naruszeniem praw pracowniczych (obowiązków pracodawcy) jest > niewypłacenie wynagrodzenia w terminie przyjętym w regulaminie nie później niż do 10go dnia następnego misiąca, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z art 55.1.1 KP
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,9731303,9731303,Co_zrobic_kiedy_pracodawca_nie_placi.html


Temat: upadłość układowa, wypowiedzenie i zasiłek
przynajmniej > wiem czego szukac i jak cos mam podstawe zlozyc wypowiedzenie - Art 85 par. 2 > Dzieki wielkie Wypowiedzenie z art 55.1.1 kp z winy pracodawcy bez wypowiedzenia a tak na marginesie regulamin pracy nie może przesunąć terminu wypłaty wynagrodzenia do 15 jest to niezgodne z prawem. pozdrowienia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,12230047,12230047,upadlosc_ukladowa_wypowiedzenie_i_zasilek.html


Temat: Proces w sprawie Dromostu, dzień drugi
a ludzie nic nie dostają.To ma być sprawiedliwość? Jedni okradają,zbankrutowują a inni w świetle prawa też nie działają na korzyść byłych pracowników. Niech ktoś się tym zainteresuje,może GW na Mazowszu!!!!!!!!!!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,29084916,29084916,Proces_w_sprawie_Dromostu_dzien_drugi.html


Temat: rozwiązanie umowy na czas nieokreślony
Szanowna Pani, jeśli pracodawca w bardzo poważny sposób narusza prawa pracownika, to pracownik może rozwiązać umowe o pracę w trybie natychmiastowym (art. 55 KP) - wtedy musi Pani wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jednak w takim wypadku pracodawca ma prawo odwołać się do sądu pracy, a jeśli wygra, ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W Pani sytuacji doradzałabym złożenie pisma, w którym prosi Pani o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazanym dniem, a w przypadku nie wyrażenia zgody na to - o rozwiązanie za wypowiedzeniem. W okresie wypowiedzenia może Pani wykorzystać urlop wypoczynkowy, wychowawczy (za 2 tygodniowym wnioskiem) a w przypadku niezdolności do pracy - wykorzystywać zwolnienie lekarskie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1047,83772086,83772086,rozwiazanie_umowy_na_czas_nieokreslony.html


Temat: rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy Pracodawca opóźnia wypłacenie pensji, wiem, że można rozwiązać natychmiast umowę a jestem traktowana jakby to pracodawca ją rozwiązał. Taka jest opinia prawnika : "W ... swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie Art.55 kp. Takie rozwiązanie umowy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem." Ale czy to oznacza, że mogę odejść "z dnia na dzień' a dostanę...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,31396343,31396343,rozwiazanie_umowy_o_prace_z_winy_pracodawcy.html


Temat: rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
Cześć. Musisz rozwiązać umowę na piśmie ze wskazaniem winy pracodawcy oraz powołaniem się na art. 55 KP. Zwalniasz się z dnia na dzień. Odprawa ci nie przysługuje. Masz prawo do odszkodowania ... 14 dni od zwolnienia się musisz wystąpić o odszkodowanie do Sądu Pracy. Jeśłi wiesz że pracodawca ma w planach zwolnienie ciebie z przyczyn ekonomicznych - to chyba lepiej poczekać... chociaż jeśli nie wypłaca pieniędzy i nie ma z czego żyć... To jest trudna decyzja. Jeszcze mała uwaga - dopilnuj, żeby na świadectwie pracy było napisane - rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia Art.30 w związku z Art.55.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,31396343,31396343,rozwiazanie_umowy_o_prace_z_winy_pracodawcy.html


Temat: Ponownie art55
Wlasnie dostalem maila z PIS-u Oto jego tresc. Dzień dobry, wymóg prowadzenia pełnej księgowości dla małych firm, jaki wynika z art. 55 ustawy Prawo Telekomunikacyjne jest absurdem i stoi w sprzeczności ze strategią rozwoju MSP oraz strategią lizbońskią.  Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt nowelizacji ustawy ustawy  "Prawo telekomunikacyjne", który zniesie przymus wynikający z art. 55  dla  małych i średnich firm telekomunikacyjnych. Z poważaniem Miszel Smorawski Zespól Prac Programowych KP PiS tel. (22) 694 25 96, fax (22) 694 20 57 e-mail: zpprog6.kp-@sejm.pl Użytkownik jarek napisał: Cos ruszyło pojawił się mail z MI "W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi interpretacji art. 55 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad ustaleniem prawidłowej  wykładni przedmiotowego przepisu. Prace te prowadzone są w porozumieniu z Ministerstwem Finansów (oczekujemy na stanowisko MF dotyczące propozycji wykładni art. 55 przedstawionej przez MI). Ministerstwo Infrastruktury oczekuje, że efektem tych prac będzie wypracowanie wspólnego stanowiska obu resortów dotyczącego wymienionego na wstępie przepisu prawnego. Z chwilą ustalenia prawidłowej i zgodnej z prawem UE wykładni tego artykułu odpowiednia informacja zostanie umieszczona na...
Źródło: topranking.pl/1194/ponownie,art55.php


Temat: wypowiedzenie o prace ...
On Tue, 18 Mar 2003, Sandra wrote: + Użytkownik Gotfryd Smolik news <smo@stanpol.com.pl [...] + On Mon, 17 Mar 2003, Jureq wrote: + [...] + + 2. Porzucić pracę. [...] + wKF: nie ma AFAIK (już) w KP pojęcia "porzucenia". +  Pracodawca ma prawo nie rozwiązywać umowy (to że pracownik + postanowił nie przychpdzić to nie powód). + + nie pomyliłes się ?  Nie pomyliłem. Mam na myśli przypadek że pracodawca w ramach "odgzyzania się" *nie* chce ze swojej strony zastosować żadnej sankcyjnej metody rozwiązania stosunku pracy. + czy miałes na mysli art. 48 k.p ?  Nie.  Art. 30 wymienia szczegółowo rodzaje dopuszczalnych sposobów rozwiązania umowy o pracę - "porzucenia" tam nie ma.  Art. 55 opisuje przypadki kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ... prawo tolerować ten stan jak długo chce, takoż może domagać się odszkodowania.  Nie podejrzewaj mnie że sam to wymyśliłem :), komentarze w prasie czytałem w okresie kiedy właśnie "porzucenie" zostało skreślone z KP !  Poza konkursem pozostaje sprawa czy komukolwiek z pracodawców *chce się* wziąć pracownika "na zmęczenie i sądy" - ale IMHO sprawa jest czysta. To nie jest tak że *tylko pracodawca* jest związany KP !  I - zdaje się o to poszło - pracownik na świadectwo pracy może sobie w takim stanie prawnym czekać. Do zmiany ustawy pewnie...  Nieistotne że świadectwo...
Źródło: topranking.pl/1854/wypowiedzenie,o,prace.php


Temat: Zwolnienie z ART 52 - Dyscyplinarka
pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia (art.30 par.1 pkt.3 kp)". ........................................................ Cześć Marku..... hmm.... dziwnie czytasz no i interpretujesz Prawo Pracy. Art. 30 kp to przepisy ogólne, a par.1 pkt.3 to: "...przez oświadczenie JEDNEJ ze stron bez zachowania..." itd. Tak więc pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 kp  -  czyli z winy pracownika (dyscyplinarka)   lub w trybie art. 53 - czyli z przyczyn niezawinionych  lub PRACOWNIK może rozwiązać umowę bez zach. okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 kp - czyli np.wyd. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwość wykonywanej pracy  --albo-- par.1 jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec swojego pracownika. Przyznasz, że te przykłady różnią się zasadniczo a są bardzo istotnymi okolicznościami rozwiązania stosunku pracy ( art. 97 par.2  kp)...
Źródło: topranking.pl/1854/zwolnienie,z,art,52,dyscyplinarka.php
Szablon by Sliffka (© templum Come with me ...)